רכישת אשראי

האשראי נצבר לזכותכם בחשבון, ואתם משלמים רק עבור מה שתשלחו בפועל.

ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי כל סכום לבחירתכם.

ניתן לרכוש באמצעות PayPal בכל סכום.

עם סיום הרכישה באתר, חשבונית חתומה דיגיטלית תשלח לכתובת הדוא"ל 

שתרשמו בטופס זה, יחד עם הפרטים הנוספים שתמלאו.

מבין לקוחותינו